[Lyrics & Trans] 아이야 (IYAH) - BOYFRIEND

posted on 10 Jan 2013 12:41 by my-me-world in SONG directory Entertainment, Asian
 
 
Title: 아이야 (IYAH)
 
Artist: BOYFRIEND
 
Album: [Repackage] 아이야 (IYAH)
 
 
 
 
 
 
 
- - - -
 
 
 
 
 
 
 
[ 아이야 (อาอิยา) ... ในที่นี้มาจากคำว่า 아이 (อาอิ) ที่แปลว่า เด็ก นะคะ
ส่วน 야(ย่าห์) ก็คือที่ได้ยินกันในซีรียส์นั่นแหละที่ ย่าห์!! พาโบย่าห์!อะไรเงี้ยยย 
รวมๆกันแล้วก็ประมาณว่า เด็กน้อย... เด็กโง่ของฉันอะไรงี้ Baby ไรเงี้ย
ไม่ใช่อั๊ยยะ อั๊ยยะ อะไรหน่าาาาาา -[]- แล้วในที่นี้บัวก็จะขอแปลว่า 'ที่รัก' แล้วกันนะคะ]
  
 
 
 
 
 
 
 
난 다 왔잖아 거의 네게
นัน ทา วัซ จัน นา กอ อี เน เก
อีกนิดเดียว... ผมกำลังจะเข้าใกล้คุณในอีกไม่ช้า

갖지 못할거면 애초 바라지 않았어 
กัท ชี มท ทัล กอ มยอน แอ โช พา รา จี อัน นา ซอ
ผมคงไม่ต้องการคุณมากเท่านี้ หากไม่สามารถทำให้คุณเป็นของผมได้

조금만 더 제발 제발
โช กึม มัน ทอ แจ บัล แจ บัล
อีกนิดเดียวเท่านั้นแหละ ขอร้องหล่ะ ขอร้อง...

너 말고는 없어 너 밖엔 없어
นอ มัล โก นึน ออบ ชี นอ บัก เกน ออบ ชี
ผมไม่มีใครนอกจากผม แค่คุณเท่านั้น
 
 


또 두근 두근 거려 심장은 가면 속에 감추고
โต ทู กึน ทู กึน กอ รยอ ชิม จัง งึน กา มยอน โซ เก คัม ชู โก
แม้หัวใจของผมจะสั่น แต่ก็จะปกปิดมันซะ
 
널 맞겠어 
นอล มัช เกซ ซอ
และตรงเข้าไปหาคุณ
 
뜨거워지는 맘은 차가운 밤 바람에 감추고
ตือ กอ วอ จี นึน มา มึน ชา กา อุน บัม พา รัม เม คัม ชู โก
จะปกปิดหัวใจที่เต็มไปด้วยความปราถนาดวงนี้ ไว้ด้วยสายลมและค่ำคืนหนาวเหน็บ

널 갖겠어 ye~
นอล กัช เกซ ซอ ye~
และคุณจะตกเป็นของผม ye~
 
 


내 아이야 달콤한 고통이 밀려와
แน อา อิ ยา ทัล คม ฮัน โก ตง อี มิล รยอ วา
ที่รักของผม... ความทรมานอันแสนหวานแทรกซึมเข้ามาในจิตใจ

아이야 벗어날 수 없어 
อา อิ ยา บอซ ซอ นัล ซู ออบ ชี
ที่รัก... ผมเลี่ยงมันไปไม่ได้เลย

내 아이야 반드시 손에 널 넣겠어
แน อา อิ ยา บัน ทือ ชี ซน เน นัล นอ เกซ ซอ
ที่รักของผม... คุณตกอยู่ในกำมือของผมแน่นอน

아이야 내 아이야
อา อิ ยา แน อา อิ ยา
ที่รัก... คุณคือที่รักของผม
 
 


Run to me 달려와서 제발 나를 홀리게 만들어놓고 가 어서 (어서) 
Run to me ตัล รยอ วา ซอ แช บัล นา รึล ฮล รี เก มัน ดึล ลี โน โก กา ออ ซอ (ออ ซอ)
Run to me มาหาผมซิ ได้โปรดกระตุ้นผมที เร็วเข้า

listen to me 대체 몇 번을 말해야 돼 너만한 여자는 없어
listen to me แท เช มยอซ บอน นึล มัล แร ยา ทเว นอ มัน นัน ยอ จา นึน ออบ ชี
listen to me นี่ต้องบอกอีกครั้งมั้ย? ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เหมือนคุณ
 
 


기다리잖아 내가 너를
คี ตา รี จัน นา แน กา นอ รึล
ผมรอคุณอยู่นะ

허락해준다면 어떤 대가도 받겠어
ฮอ รัก แค จุน ดา มยอน ออ ตอน แท กา โด บัท เกซ ซอ
หากคุณจะยอมให้ผมได้ครอบครองคุณ
 
있어줄래 거기 거기
อิซ ซอ จุล แร คอ กี คอ กี
คุณจะยังอยู่ตรงนั้นรึเปล่า?

다가갈 테니 잡아 줄 테니
ทา กา กัล เท นี ชับ บา จุล เท นี
เพราะผมจะไปที่นั้น และจับคุณเอาไว้เอง
 
 
 

난 차근 차근 나가 시선을 내게 잡아 가두고
นัน ชา กึน ชา กึน นา กา ชี ซอน นึล แน เก ชับ บา คา ดู โก
ค่อยๆเข้าหาคุณทีละนิด ผมจะจับคุณ ล่อลวงให้คุณมองมาที่ผม

널 맞겠어
นอล มัซ เกซ ซอ
และตรงเข้าไปหาคุณ

두리번대는 너를 내 품에 안아 굳게 붙들고
ทู รี บอน แด นึน นา รึล แน พุม เม อัน นา กุท เก บุท ทึล โก
ไม่ว่าคุณจะมองใครที่ไหนก็ตามแต่ ผมจะรั้งคุณไว้ด้วยอ้อมแขนของผมเอง

널 갖겠어 ye~
นอล กัซ เกซ ซอ ye~
และคุณจะตกเป็นของผม ye~
 
 
 

내 아이야 달콤한 고통이 밀려와
แน อา อิ ยา ทัล คม ฮัน โก ตง อี มิล รยอ วา
ที่รักของผม... ความทรมานอันแสนหวานแทรกซึมเข้ามาในจิตใจ
 
아이야 벗어날 수 없어 
อา อิ ยา บอซ ซอ นัล ซู ออบ ชี
ที่รัก... ผมเลี่ยงมันไปไม่ได้เลย

내 아이야 반드시 손에 널 넣겠어
แน อา อิ ยา บัน ทือ ชี ซน เน นัล นอ เกซ ซอ
ที่รักของผม... คุณตกอยู่ในกำมือของผมแน่นอน
 
아이야 내 아이야
อา อิ ยา แน อา อิ ยา
ที่รัก... คุณคือที่รักของผม
 
 
 

come to me 내게로 와 제발 좀 봐 안들리니 심장뛰는 소리
come to me แน เก โร วา แจ บัล ชม บวา อัน ดึล รี นี ชิม จัง ตวี นึน โซ รี
come to me ได้โปรดมาหาผม มองตาผมซิ! ไม่ยินเสียงใจอันเต้นรัวผมเหรอ!?

look at me now 제대로 봐 빳빳한 고개 내가 돌려줄게 see my eyes
look at me now เช แด โร บวา ปัซ ปัซ ทัน โค แก แน กา ทุล รยอ จุล เก see my eyes
look at me now มองผมซิ! ผมจะหันใบหน้าของคุณมาหาผม see my eyes

talk to me 말 좀해봐 말 좀해라 안들리니 사랑고백 (고백)
talk to me มัล จม แฮ บวา มัล จม แฮ รา อัน ทึล รี นี ซา รัง โก แบก (โก แบก)
talk to me พูดกับผมซิ! พูดกับผม! ไม่ได้ยินคำสารภาพรักของผมเหรอ!?

무슨 일이 있어도 니 품으로 달려가 I will go back (I will go back)
โม ซึน อิล รี อิซ ซอ โต นี พุม มือ โร ทัล รยอ กา I will go back (I will go back)
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะกลับไปอยู่ในอ้อมแขนของคุณให้ได้ I will go back (I will go back)
 
 


니 앞이야 천천히 고개를 돌려줄래
นี อัพ พี ยา ชอน ชอน นี โก แก รึล ทุล รยอ จุล แร
คุณจะหันหลับมาหาผมมั้ย? ผมอยู่ตรงนี้ไง
 
앞이야 니 눈 볼 수 있게
อัพ พี ยา นี นุน บล ซู อิซ เก
แล้วคุณจะเห็นว่าผมอยู่ตรงหน้าคุณ

니 앞이야 떨리는 내 맘 잡아줄래
นี อัพ พี ยา ตอล รี นึน แน มัม ชับ บา จุล แร
คุณจะรับหัวใจผมที่สันเทาตรงหน้าคุณได้มั้ย?

아이야.. 내 아이야
อา อิ ยา.. แน อา อิ ยา
ที่รัก... ที่รักของผม
 
 
 

내 아이야 달콤한 고통이 밀려와
แน อา อิ ยา ทัล คม ฮัน โก ตง อี มิล รยอ วา
ที่รักของผม... ความทรมานอันแสนหวานแทรกซึมเข้ามาในจิตใจ
 
아이야 벗어날 수 없어 
อา อิ ยา บอซ ซอ นัล ซู ออบ ชี
ที่รัก... ผมเลี่ยงมันไปไม่ได้เลย

내 아이야 반드시 손에 널 넣겠어
แน อา อิ ยา บัน ทือ ชี ซน เน นัล นอ เกซ ซอ
ที่รักของผม... คุณตกอยู่ในกำมือของผมแน่นอน
 
아이야 내 아이야
อา อิ ยา แน อา อิ ยา
ที่รัก... คุณคือที่รักของผม
 
 
 
 
 
 
 
- - - -
 
 
 
 
 
 
 
KOR Lyrics: Music Daum
ENG Trans: POPGASA!
TH Lyrics & Trans: http://my-me-world.exteen.com
แม้ว่าเราจะไม่รู้แต่ก็ช่วยเอาเครดิตออกไปด้วยนะ! สงสารคนแปลนิดนึง
 
 
 
 
 
 
 
เม้าท์:
 
น้ำตาจะไหล Tongue out ชอบจังเลยอ่ะะ
แบบ... ไม่ได้โดนขนาด Janus นะ แต่ก็ เอ๊อะะะะะะะ
ฟังแวบแรกก็ปิ้งเหมือนฟัง Janus เลยแหล่ะะะะะ
 
ชอบหว่ะะะ ฮืมมมม หนุ่มๆหล่อไม่ทนอีกแล้วค่ะ
อัลบัมรีแพคเกจนี่แบบนี้ว่าหนุ่มๆหล่อไม่ทนจริงๆนะ
ยิ่งฮยอนซองนี่แบบโอยยย Surprised คือไม่ใช่ว่า 'หล่อ' นะ แต่แบบไม่เข้าใจอ่ะ
 
ฉันไม่เข้าใจเธอเลยว่าทำไมนับวันเธอยิ่งทรงสเน่ห์มากขนาดนี้? คึ ชอบอ่ะะ
 
(จองมิน: อย่ามา!! ฮยอนซองของผมเว่ย!!) <-- #มโนเองฟินเอง Undecided
#ใครเห็นด้วยยกมือ
เอ็มวีก็นะ Wink ลีดกระชากวัยสุดแล้วแหล่ะะ
นายต้องขอบใจนางเอกเอ็มวีนะ ที่แบบว่าแลดูเป็นผู้ใหญ่กว่านายอ่ะะ เออเว่ย จริงๆ
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
แขวะกันพอสมควรแล้วแหล่ะเน้อะะ ไปหล่ะคะ
เพื่อนๆอยากให้บัวแปล(เวิ่นๆ)เพลงอะไร ก็ทิ้งคอมเม้นท์ไว้ได้เลยนะ Money mouth
 
บ๊ายบาย เจอกันเอนทรี่หน้าจ่ะะ Embarassed
 
 

edit @ 10 Jan 2013 14:51:37 by Bupapepe*

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณนะค่ะ><

#1 By Rommy (103.7.57.18|27.55.1.147) on 2013-01-12 16:14

Bupapepe* View my profile

Categories